Víkend pro zrak v Myškově mlýně (u Příbrami)

V roce 2020 není tento kurz zařazen do plánu.

Náplň kurzu je  shodná  se  Základním kurzem, navíc noční procházka a větší prostor pro meditaci Palming (dle Meira nejdůležitější aktivita pro zlepšení zraku). V krátkosti se podíváme i na otázky související s výživou.

Oproti dvoudennímu kurzu je volnější tempo, cviky se mohou probírat důkladněji, několikrát  se zopakuji. Je více prostoru na dotazy. Maximálně 11 účastníků.

Po dvoudenní soustavné práci už většina účastníků pociťuje zlepšení.

Díky podmanivému klidu nádherného místa je snadné nechat napětí a stresy velkoměsta a pracovní vypětí za sebou a hlouběji se uvolnit. Celkové uvolnění je nezbytnou podmínkou zlepšení zraku.

V moderním  způsobu života přetěžujeme centrální vidění na úkor periferního. Periferní vidění zajišťují tyčinky – neuroreceptory na sítnici. Ty též umožňují noční vidění. Pokud  většinu  týdne trávíme v místnostech, s převažujícími aktivitami dívání se na blízko či na televizi, tyčinky ztrácejí svoji funkčnost a pomalu nenápadně se ztrácí rozsah a kvalita periferního vidění a začíná se projevovat šeroslepost. Při všudypřítomnosti umělého osvětlení se to zpočátku nezdá jako vážný problém. Jedním z prvních impulsů k hledání pomoci jsou problémy při řízení auta, nejistota a únava při řízení za šera a v noci. Oslabením periferního vidění se ještě více přetěžuje centrální vidění a stává se z toho začarovaný kruh, který po čase může vést i k tak závažným problémům jako je makulární degenerace.

Kromě speciálních cviků existuje zajímavá a účinná pomoc jak oživit periferní vidění.

Noční procházka  (vydatnější než v Praze, kde se nevyhneme světelnému smogu).

Pokud jste už delší čas neměli příležitost se procházet v naprosté tmě, bude to pro vás nejen cvičení na oči, ale i silně emoční prožitek. Napojení na naše dávné předky, když si při společné procházce připomeneme, k čemu je náš zrak vybaven. Co je 150 let gramotnosti a 30 let počítačové gramotnosti proti stovkám tisíců let života v divoké přírodě, v boji o přežití.

Palming

Speciální meditace k relaxaci zrakového nervu.  Provádí se nejlépe v naprosté tmě. Je velice účinnou metodou pro většinu potíží se zrakem, a je velice občerstvující i po psychické stránce.  Společná řízená meditace přinese hlubší ponoření a může dát silný impuls pro vaše samostatné cvičení doma.

Při pěkném počasí probíhá asi polovina kurzu venku.

Květen 2019 – mimořádná příležitost – 4-denní kurz – co přinese navíc:

V programu bude 2x palming (každý bude mít příležitost si vyzkoušet speciální podpěrku), větší prostor bude na cviky podporující spolupráci očí (konvergence, fuze), což se projeví při zlepšení čtení, práce na blízko i celkové únavnosti očí (vše co je uvedeno zde i zde).

Přivezu celou řadu nových pomůcek a též inspirativní knihovničku. Můžete se těšit na uvolněné tempo, hravost a relaxaci. Bude dost prostoru na Vaše dotazy i vzájemné sdílení.

Rozsah: 22 hodin čistého času

Kurzovné:

  • bude aktualizováno

Kurzovné je včetně pomůcek a nezahrnuje ubytování a jídlo. Celková cena je 8400 Kč.

Ubytování a strava:

Ubytování a strava se platí při příjezdu. Rezervace ubytování a stravy není nutná. Cena 3000 Kč (3 noclehy,  4x oběd, 3x večeře, 3x snídaně). Možnost si požádat o vegetariánskou či bezlepkovou stravu. Za stejnou cenu je možný pobyt doprovodné osoby, v tomto případě je rezervace třeba.

Turistika, volný čas:

Každé odpoledne budou 3 hodiny volného času na procházky v malebné krajině středního Povltaví, na cyklovýlety (pokud si přivezete kolo) a nebo jen tak odpočinek v kouzelném areálu Myškova mlýna, který budeme mít sami pro sebe.

Bude příležitost taky si zazpívat. Jedna kytara již zajištěna. Další nástroje vítány.

Informace o Myškově mlýně

Comments are closed.