Vycházky

Asi 80% cvičení na zrak lze provádět venku. Proč toho nevyužít? Příroda je ta nejlepší učebna.

Vycházka se základními očními cviky

Zajímáte se o možnost zlepšit si zrak vlastními silami? Chodíte rádi ve volném čase na procházky? Můžete spojit příjemné s příjemným a naučit se hravou a poutavou formou pár dovedností, které prospějí vašim očím. Vycházka není fyzicky náročná, řada aktivit probíhá vsedě na lavičkách. Vhodné pro všechny typy očních vad i pro všechny věkové kategorie.

Pokud by byl zájem, je možné trasu vycházky naplánovat tak, aby byla dostupná i pro maminky s kočárkem či pro vozíčkáře.

Na tuto vycházku není třeba mít žádné předběžné zkušenosti.

Je třeba se přihlásit.

Cena: 300 Kč/2 hodiny

Termíny

  • čtvrtek 11. července, 16:30 – 18:30 Stromovka (Sraz je před vchodem do Výstaviště po levé straně, směrem k tramvajové smyčce)
  • srpen ??? 16:00-18:00 Ďáblický háj

Vezměte si prosím s sebou tenisák. Přijďte pokud možno bez čoček, brýle jsou vhodnější, dají se při cvičení odkládat.

Nabízím možnost za fixní cenu 2 800 Kč uspořádat akci pro uzavřenou skupinu na domluveném místě.

Vycházka s pokročilými očními cviky

Tato vycházka navazuje na předchozí vycházku.

Cena: 350 Kč/2,5 hodiny

Termíny:

Vycházka pro „absolventy“

je určena k připomenutí a prohloubení cviků a návyků ze Základního kurzu.

Na kurzech  cviky  probereme a vyzkoušíme. Na vycházce pak máte příležitost získané dovednosti uplatnit, více je zažít a přenést je tak do Vašeho  života nebo přinejmenším do Vašich vlastních vycházek.

Pro většinu z nás je velkou pomocí se čas od času potkat s lidmi, kteří pracují na stejném či podobném záměru jako my.

Cena: 350 Kč/2hodiny

Termíny:

  • dle zájmu

Při minimálním počtu 8 účastníků je možno navrhnout i jiné místo, čas i slevu.

Comments are closed.