Vývoj zraku

Oko je z anatomického hlediska mistrovské dílo. Oči, jako nejdůležitější smyslový orgán, se začínají vyvíjet již ve čtvrtém týdnu těhotenství. V děloze vnímá plod světlo a tmu, od zhruba 26. týdne otevře oči.  Po narození je zrak nejméně vyvinutým smyslem. Hned v prvních hodinách po narození však jeho vývoj nabírá na tempu. Jde o naprosto přirozený proces s různými odchylkami a individuálním tempem. Pokud to tedy není nezbytně nutné, vyvarujme se zásahů do vývoje zraku našeho dítěte a spoléhejme na inteligenci těla, které neustále hledá a nachází rovnováhu. Oči se vyvíjejí zhruba do sedmi let věku, teprve tehdy vidí dítě jako dospělý jedinec. Někde se uvádí až do 10 let, v této době se zrakové dovednosti upevňují a zautomatizovávají. Tak, jak se dítě musí naučit mluvit a chodit, musí se naučit i optimálně používat svůj zrak. Uvedené etapy vývoje zraku jsou orientační. 

Kojenec v prvních čtyřech měsících

Novorozené dítě má úžasnou schopnost vizuálně vnímat a odpovídat na podněty. Ač nemá zrak plně vyvinutý, dokáže již šest hodin po narození rozpoznat měnící se výraz na tváři maminky. Nemá ještě prostorové, barevné ani periferní vidění, nevidí ostře, sítnice není ještě plně vyvinutá. Již po týdnu se však začíná otáčet za světlem.  Rozeznává pouze světlo a tmu i odstíny šedé. Zpočátku dokáže zaostřit zhruba na 25 cm, dost na to, aby vidělo tvář nejbližší bytosti – maminky. Brzy začíná očima sledovat pohybující se objekty, „už pozoruje“, to je počátek koordinace očí. Usmívá se v přítomnosti blízkých lidí. Začíná také sahat na hračky a rozvíjet tak vizuálně motorickou koordinaci (oko – ruka). Ve čtyřech měsících už dítě vidí barvy. (nové výzkumy naznačují, že možná o dost dříve).

  • Dítě chovejte a rytmicky houpejte, též nošení v šátku podporuje zdravý vývoj.
  • Vytvořte dítěti podnětné prostředí. Zavěste nad postýlkou různobarevné hračky, na které dítě dosáhne ručkami, ale i nožkami. V prvních týdnech s výrazně kontrastními černo-bílými plochami, později se uplatní i červená barva.

Pokud ho krmíte z lahve, střídejte pravidelně obě strany, ať máte jistotu, že při příjemné aktivitě sání potravy je stimulované každé oko stejnoměrně. 

Čtvrtý až šestý měsíc

Dítě si prohlíží ručičky, převrací se na bříško, přitahuje se do sedu. V tomto věku je již zdatné v koordinaci oka a ruky a je schopné uchopit hračku nebo strčit lahvičku do úst, vnímá hloubku a rozměr, když sahá po nějakém předmětu. Do čtvrtého měsíce už dětská očka umějí spojit obraz z obou očí do jednoho kompletního trojrozměrného obrazu. Používání obou očí je velkým skokem mezi 16. a 21. týdnem. Je normální, že dítě se někdy dívá jen jedním okem a pak druhým. Průběžně koordinaci očí zlepšuje a zaostřuje na různé předměty. Učí se, jak rychle a přesně přenést pohled z objektů blízkých na vzdálené. Je dobré podporovat pohybové aktivity, aby dítě mělo více příležitosti k zaostřování na různé vzdálenosti a v pohybu. 

  • Přibližujte zajímavou hračku k dítěti a od něj, pohybujte hračkou všemi směry. 

Šestý až osmý měsíc

Většina dětí v tomto věku už leze, čímž se dále rozvíjí koordinace očí a celého těla. Objevují okolní svět, který je plný zajímavých předmětů. Jak je něco zaujme, už se vydávají na průzkum, což jim dává spoustu příležitostí k rozvíjení koordinace oko – ruka. Je to doba velkých objevů a mnoha nových zkušeností. Vizuální dovednosti se rychle rozvíjejí, dítě už dokáže odlišovat předměty různých tvarů a velikostí. 

Osmý až dvanáctý měsíc

Dítě již dokáže dobře odhadnout vzdálenost, umí hodit hračkou na cíl. Má již vizuální paměť, dokáže porovnávat a nacházet odlišnosti mezi podobnými předměty nebo tvary. Zrak a jemné motorické pohyby jsou již úspěšně rozvinuté, takže dítě může uchopovat drobné předměty. Zkouší samostatně jíst. Jakmile začne chodit, zrychluje se používání oči v koordinaci s pohybem těla.  Prospěšnými aktivitami jsou hry s míčem všeho druhu, hledání schované hračky, svlékání ponožek, tlesknutí a mrknutí.

Batole – 1 – 3 roky

Pro batolata je důležité stále rozvíjet koordinaci oka s rukou, tedy souhru mezi očima, mozkem a rukama. Např. skládáním hraček na sebe, stavěním kostek, koulením míčků.  Tím se také podporuje vývoj prostorového vidění. Při prostorovém vidění je nutné, aby mozek nasměroval fokus obou očí do jednoho bodu. Pohyby očí musí být dokonale zkoordinovány, aby tuto spolupráci udržely. Stereoskopické vidění je plně vyvinuté přibližně ve dvou letech. Pohybové podněty jsou rozhodující pro mnohé zrakové a motorické funkce, jako např. vnímání hloubky, odhadování směru pohybu, odlišení postav od pozadí, ovládání držení těla a pohybů očí. 

Předškolní věk – 4 – 7 let

Ve čtyřech až pěti letech dítě dokáže rozlišit i odstíny u barev, což uplatní při  vybarvování, kreslení a vystřihování. Je také důležité dítěti číst, aby se rozvíjela jeho vizuální představivost, tedy to, jak si v mysli vytvoří příběh či pohádku, kterou mu čteme. Schopnost vizualizace je je jedna z nejdůležitějších kvalit zrakového systému. Při čtení vezměte dětský prstík a posunujte ho po řádku, který právě čtete. Pohyb jde vždy zleva doprava, což také rozvíjí správný pohyb očí při čtení a je to pro budoucí čtení výborná příprava. Mimochodem kreslení nepřerušované vodorovné čáry je znak dobrého vývoje levo-pravé laterality.  Nechte dítě vystřihovat různé tvary, ať nejdříve začne čtvercem a kruhem. Tak se rozvíjí schopnost rozeznávat tvary a tvoří se důležitá dovednost, která je nutná pro to, aby se naučilo abecedu. Společně s ním objevujte předměty kulatého a čtvercového tvaru ve vašem okolí.  Začněte třídit různé předměty podle podobnosti a rozdílů, např. dítě může pomáhat uklízet příbory po umytí – lžíce tady, vidličky tam atd. Třídění hraček do různých kategorií je také skvělý trénink. V této době je už vhodné učit dítě základní matematické koncepty. Začněte počítat od jedné do deseti. Počítání rozvíjí vizuální a sluchovou paměť. Dítě také potřebuje mít představu, co čísla znamenají. Skvělý způsob, jak ho to naučit, je použít korálky nebo knoflíky, takže dítě skutečně vidí, jak pět nebo deset vypadá.  Můžete také přidat další korálky nebo knoflíky, nebo jich naopak pár ubrat. Používejte slova vyjadřující srovnání jako více, větší, méně nebo ubrat, přidat. Vždy použijte konkrétní výraz, aby si dítě vytvořilo vizuální představu, co které slovo znamená.  Když dítě chápe počítání, můžete přidat měření. Poslouží k tomu nádoba, do které naléváte vodu. Může být plná, prázdná, poloprázdná – dítě musí daný objem vidět, aby pochopilo, co jednotlivé pojmy znamenají. Délka a výška – srovnejte hračky podle výšky nebo délky. Opět je důležité, aby dítě zapojilo všechny smysly – zrak, hmat, pojmenování a identifikace rozdílů, odlišností. Děti dosahují plné schopnosti vidět do dálky. Vidění do blízka se zdokonaluje pomaleji, v tomto se vyrovnají dospělým až kolem sedmi let. Je důležité vědět, že v tomto věku jsou děti PŘIROZENĚ DALEKOZRAKÉ. Navíc platí, že dívání se do blízka je pro oči namáhavé, kdežto dívání se do dálky oči nezatěžuje. V tomto smyslu je lesní školka příznivější pro vývoj zraku, než běžné předškolní zařízení. 

Školák

Už ve školce přibývá aktivit s prací nablízko. Škola a s ní spojené povinnosti kladou na oči zvýšené nároky. Jak dítě postupuje v procesu vzdělávání, je na čtení a práci nablízko kladen stále větší důraz. I ve volném čase děti čím dál více vyhledávají aktivity doblízka.  Vhodnou zrakovou stimulací lze vývoj zraku podpořit a předejít nevhodné zátěži.

Ze zahraničních zdrojů připravila Yvona Švecová a Hana Maslowská

Comments are closed.