Metoda Meira Schneidera

vychází z revoluční metody Williama Batese. Ukazuje cestu, jak vlastními silami posílit  zdraví svých očí a zlepšit zrak.

Metoda Meira Schneidera může napomoci při prakticky všech očních vadách a potížích. Některé může zmírnit, některé zcela upravit, v některých případech je i dostatečným úspěchem udržení současného stavu – tam kde je lékařská prognóza nepříznivá.

Základem metody je uvolnění oblasti očí, obličeje, šíje a ramen. Prohloubené dýchání a prokrvení přináší nezbytné oživení celého zrakového systému. Oči jsou lépe zásobovány živinami a kyslíkem a jsou odplavovány škodlivé látky.

Metoda komplexně pracuje se všemi částmi zrakového systému: počínaje rohovkou a konče  zrakovým nervem. Lidské oko však není  jen kamera – výsledné vidění se odehrává v mozku. Do hry vstupuje psychologie vidění.

Má-li se člověk naučit novým dovednostem, musí se napřed zbavit zlozvyků . Některé cviky slouží k nabourání stereotypů.

Další cviky zase slouží  ke stimulaci vloh, které při nadužívání centrálního vidění při moderním způsobu života zakrňují.

Cviky jsou přirozené,  snadno se vstřebají do běžného způsobu dívání se. Není to tedy v pravém smyslu cvičení, ale spíše návrat k přirozenosti, tak jak ji naprostá většina z nás zažívala v dětství nebo v dobách, kdy jsme byli v dobrém souladu se svým tělem.

Naučme se používat náš zrak lépe!

S metodou se můžete seznámit na kurzech zlepšení zraku nebo pomocí knížky Meira Schneidera Vision for life, která vyšla česky pod názvem Šance pro oči – Deset kroků k nápravě zraku vlastními silami (Elfa 2013, překlad Hana Maslowská).

Meir Schneider

Meir Schneider se narodil v roce 1954 s těžkou oční vadou a po pěti neúspěšných operacích lékaři jeho případ vzdali a byl prohlášen za slepého. Tehdy mu bylo šest let.  Meir se učil na základě Braillova písma. Jak píše ve své životopisné knize, jeho dětství bylo plné frustrací, ale někde hluboko v sobě měl víru v navrácení zraku.

Ve věku 17 let ho jeden přítel nasměroval na cvičení podle W. Batese. Meir se pustil do cvičení s neuvěřitelnou urputností, nenechal se odradit skepticismem rodiny, lékařů ani učitelů. Cvičil až 13 hodin denně. Po šesti měsících začal vidět obrysy, po 18 měsících už mohl číst bez brýlí, když si dal text těsně před oči. Pokračoval ve cvičeních, která rozvíjel a upravoval podle svých zkušeností. Přidal  sebemasáž a pohybová cvičení. Otevřela se mu cesta k fungování zraku i k posílení celkového zdraví.

Meir řídí auto i čte bez brýlí. Podle lékařů jeho nález zůstává takový, že by neměl vidět. Nicméně splnil podmínky pro přidělení řidičského průkazu bez omezení.

Meirovi nebylo ještě ani 20 let, když za ním začali přicházet lidé s nejrůznějšími degenerativními chorobami, jako třeba  muskulární dystrofie nebo roztroušená skleróza. Meir objevil, že stejné principy, které mu pomohly vrátit zrak, fungují pro celé tělo. Později tuto metodu nazval: Metoda Meira Schneidera – Sebeléčení prostřednictvím práce s tělem a pohybem.

Založil v San Francisku Školu pro sebeléčení. Zde se pořádají kurzy, tréninky, workshopy i individuální terapie. Pobočky školy jsou v Izraeli a v Brazílii.

Meir už pomohl tisícům lidí z celého světa. Mimořádné jsou jeho úspěchy nejen u zrakově postižených, ale u celé řady diagnóz, kde současná klasická medicína nedává naději. V roce 2007 byl v pořadu izraelské televize zařazen mezi 10 nejinspirativnějších Izraelců z celého světa. Je autorem celé řady publikací.

Poutavý životní příběh si můžete přečíst v českém překladu jeho první knížky: Meir Schneider – Sebeléčení. Můj život a vize, Dobra 2003 (knihu lze zakoupit i na kurzech).

Protože původní vydání už bylo doprodáno, připravili jsme s nakladatelstvím Elfa v roce 2018 překlad rozšířeného vydání: Sebeléčení – Příběh o síle záměru, imaginace a pohybu. Značná část knihy je též věnována zraku.

School of selfhealing – Škola pro sebeléčení, San Francisko

Meir Schneider a účastníci kurzu  při každodenních cvičeních (foto HM).

Relaxace očí při dívání se do dálky

Integrace zrakových a pohybových vjemů

 

 

 

 

 

 

 

William Horatio Bates

Americký oftalmolog a oční chirurg žil v letech  1860-1931. Během své praxe postupně dospěl k závěru, že oční vady jsou vesměs způsobeny habituálním (návykovým) namáháním očí a tato příčina se předepsáním brýlí vůbec neřeší.  Používání brýlí vede k dalším problémům.

Jako první zdůrazňoval, že oční svaly lze trénovat úplně stejně, jako ostatní svaly                (v souhlasu s tisíce let starými poznatky oční jógy). Dále, že ostrost vidění určují nejen ciliární svaly, které umožňují zakřivení oční čočky, ale i šest okohybných svalů, které se na zaostření podílejí tím, že prodlužují či zkracují oční kouli. Navíc přišel s převratnou myšlenkou, že proces vidění mohou do značné míry ovlivňovat myšlenky a emoce.

Jeho poznatky se ovšem mezi odborníky nesetkaly s pochopením a kvůli léčení krátkozrakosti bez použití brýlí byl dokonce propuštěn ze zaměstnání. Bates se však nevzdal a pokračoval v léčení krátkozrakých dětí v Severní Dakotě a později také v New Yorku.

Zkoumal též vidění zvířat  a  testoval zrak tisíce lidí v nejrůznějších přirozených situacích, neboť postřehl, že vyšetření v pracovně očního lékaře není příliš vypovídající. Vypozoroval, že kvalita zraku u téže osoby je velmi proměnlivá a sledoval, které vlivy na ni působí.

Jako jeden z příkladů uvádí Bates případ holčičky, které se výrazně zhoršil zrak, když zalhala.

Své poznatky  sepsal v roce 1920 v knize Perfect Sight without Glasses (v češtině Lepší zrak bez brýlí) a v celé řadě článků v lékařských časopisech i jím vydávaném časopise Better Eyesight magazine. Protože ke knize už vypršela autorská práva, můžete si anglickou verzi prohlédnout zde: BatesPerfectSight.pdf

Další zdroje informací:

  •  povídání s Alžbětou Šorfovou (o Meirovi, o metodě, o mých zkušenostech)
  • Článek Petra Třešňáka Budiž světlo v časopise Respekt duben 2016
  • Meir Schneider dvoudenní workshop, říjen 2016 Praha
    Zvukový záznam (anglicko-česky) si můžete stáhnout zde
    https://uloz.to/!G9FF8Yszm3ji/meir-schneider-v-praze-zip
  • aktuální informace a zajímavosti:  https://www.facebook.com/LepsiZrak/

 

Comments are closed.